foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Cena usług - dotyczy podmiotów u których nie jest nawiązana stała współpraca ksiegowo-kadrowa z naszym biurem

Usługa księgowa

cennik

Sporządzanie sprawozdania finansowego

od 350 zł

Sporządzenie bilansu

od 200 zł

Sporządzenie rachunku zysków i strat

od 100 zł
Składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS
od 49 zł
Sporządzanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych
od 49 zł
Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu
od 50 zł

Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospod. osobiście/elektroniczn

od 150 zł/ 50 zł
Rejestracja w ZUS
od 50 zł
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym
od 50 zł

Dokonanie zmian w ewidencji działalności gospod. osobiście/elektroniczn

od 150 zł/ 50 zł
Dokonanie zmian w Urzędzie Skarbowym
od 50 zł
Dokonanie zmian w ZUS
od 50 zł
Rejestracja firmy w GUS osobiscie
od 50 zł
Dokonanie zmian w GUS
od 50 zł
Rozliczenie delegacji krajowej
od 20 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej
od 20 zł
Rejestracja spółki z o.o. - przygotowanie i złożenie wniosku z nadaniem dokumentów o nadanie NIP,
nadanie numeru REGON, na życzenie rejestracja do VAT/nawiazanie współpracy z biurem
od 350 zł/1 zł

Dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków

od 350 zł
Uzyskanie odpisów z KRS
od 50 zł
Zaświadczenie o dochodach z US
od 50 zł
Sporządzenie korekty deklaracji
od 50 zł
Sporządzenie deklaracji bez księgowa
od 50 zł
Deklaracje PCC, NIP
od 30 zł
PIT roczny (PIT 36,36L, 37, 38, 28) wraz z załącznikami
od 28 zł

Obsługa kontroli Urzędu

od 150 zł

Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych

od 150 zł
Sporządzanie raportów kasowych
od 45 zł
Usługi kadrowo-płacowe
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
od 45 zł
Sporządzenie umowy o pracę
od 70 zł
Sporządzenie świadectwa pracy
od 70 zł
Sporządzenie dokumentów towarzyszących do umowy o pracę
od 60 zł
Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę
od 45 zł
Sporządzenie umowy zlecenia /o dzieło
od 50 zł
lista płac
od 50 zł