foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zasady współpracy

Biuro rachunkowe Abix Consultant sp. zo.o. zapewnia obsługę księgową, kadrową, płacową i finansową zarówno przedsiębiorstwom rozpoczynajacym prowadzenie działalnosci gospodarczej, jak i tym istniejącym już na rynku. W kazdym przypadku procedura rozpoczęcia współpracy, a nastepnie jej kontynuowanie obejmuje następujące czynności.

Rozpoczęcie współpracy

- Spotkanie informacyjne

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od spotkania w celu zaprezentowania zasad współpracy oraz oferty usług naszej spółki i dopasowania formy współpracy do oczekiwań naszego Klienta.

Oferujemy pomoc polegającą na rejestracji spółki lub związanych z zakładaniem działalności gospodarczej w CIEDG. Podmiotom które nawiąża z nami wspólpracę, oferujemy bezpólatną rejestrację.

Tym przedsiębiorstwom, które zostały obecnie zarejestrowane przedstawiamy możliwe formy opodatkowania oraz zasady prowadzenia księgowości. Na podstawie pozyskanych od Klienta informacji na temat przedmiotu działalności, sugerujemy najbardziej korzystne rozwiązania. W przypadku podmiotów, które już działają na rynku, podczas pierwszego spotkania wskazujemy na obszary, które pozwolą przeprowadzić analizę optymalizację przyjętych rozwiązań podatkowych, rachunkowych i finansowych, które mozna dokonać w okreslonym czasie.

- Podpisanie umowy

Klient podejmujacy decyzję o współpracy z nasza firmą, dokonuje wyboru usług, a nastepnie dochodzi do finalizacji umowy z biurem w formie pisemnej. Podczas podpisania umowy, klient podpisuje również wszystkie upowaznienia lub pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania firmy przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także innych instytucji na życzenie klienta.
Od momentu podpisania umowy to nasze biuro rachunkowe Abix Consultant przejmuje odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości podatkowej.

- Szkolenie dla klienta lub osoby współ

Klient zostaje przeszkolony z zakresu optymalizacji podatków, częstych pomyłek jakie zdarzają sie podczas prowadzenia firmy, zasad wpłaty podatków i składek ZUS, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzace działalność, jak i zatrudnione. Podczas szkolenia mozna zadawać również inne pytania, które dotyczą klienta, a nie sa w programie szkolenia.

Szkolenie moze sie odbyć podczas podpisania umowy, jak i w okresie poźniejszym. Czas szkolenia w zaleznosci od potrzeb klienta. Czas szkolenia z dotychczasowej praktyki najkrótszy to 20 min, najdłuższy to 3 godziny.

- Złożenie dokumentacji w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Biuro rachunkowe Abix Consultant w imieniu klienta składa wszelkie upowaznienia i pełnomocnictwa do reprezentacji firmy Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oraz innych instytucjach jesli takie było życzenie Klienta

Współpraca

W trakcie wspólpracy z biurem po stronie Klientów pozostaje obowiazek wystawiania dowodów sprzedaży takich jak faktur, rachunków, paragonów fiskalnych, oraz gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów zwiazanych z zakupem towarów,materiałów, usług, zakupy środków trwałych itp.). Jesli klient jest zainteresowany aby biuro wystawiało dokumenty sprzedażowe, jest przewidziana taka mozliwość bo wybraniu okreslonego pakietu ksiegowego.

Zgromadzone dokumenty powinny zostać dostarczone do naszego biura zgodnie z wybraną przez Państwa zasadą do 7 dnia następnego miesiąca. Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby biura w godzinach od 8.00 do 17.00 praktykujemy także dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Jest mozliwość odbiór dokumentów w wyznaczonym dniu przez naszego pracownika z siedziby Klienta. Jezeli jest taka potrzeba oddelegowania naszego pracownika do siedziby Klienta celem zaksięgowania dokumentów i zamknięcia miesiąca w systemie księgowym wykorzystywanym przez Klienta to równiez prosimy o takie zgłoszenie.

Po otrzymaniu dokumentów dokonujemy kwalifikacji kosztów, zgodnie z obowiazkiem podatkowym ujmujemy przychód, następnie  sporządzamy odpowiednie rejestry i ewidencje podatkowe, oraz przygotowujemy stosowne deklaracje podatkowe. W przypadku braków w dokumentacji, lub pomyłek informujemy klienta przed sporzadzeniem odpowiednich rejestrów i sprawozdawczosci.

Deklaracje te są przesyłane w obowiązujących terminach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, drogą elektroniczną do właściwych urzędów skarbowych, oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zamknięciu danego miesiąca Klient ma wgląd poprzez zdalny dostęp do danych własnej firmy na temat uzyskanych wyników finansowych w danym okresie rozliczeniowym oraz o wysokości zobowiązań podatkowych. Jest też mozliwość zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy, aby informacje trafiały na podany przez Klienta adres e-mail lub przekazywano informacje telefonicznie. Jezeli komplet dokumentów został dostarczony w terminie do biura, informacje o wysokosci zobowiązań podatkowych jest wysyłana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowo biuro rachunkowe Abix Consultant udostępnia usługę polegającą na skanowaniu w system na bieżąco dokumentów księgowych celem wyliczenia przewidywanego w danym miesiącu podatku do zapłacenia. Pozwala to na bieżąco sprawdzać i przewidywać wynik finansowy.

Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów odbywa się w biurze rachunkowym, jesli klient nie wkaże innego adresu przechowywania dokumentów.

Po zamknięciu okresu sprawozdawczego dokumenty sa oddawane klientowi.

Udział w kontroli

Udział w kontroli podatkowej odbywa się przez pracownika biura rachunkowego który prowadzi dana firmę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Kontrola firmy odbywa się w siedzibie biura rachunkowego, jesli urzedy nie wyznaczą innego miejsca odbycia kontroli. W naszym dotychczasowym doswiadczeniu, wszystkie kontrole odbywały się w siedzibie naszego biura.