foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

TEMAT KURSU:

Księgowa średnich i małych firm

ADRESACI KURSU:

Studenci kierunków ekonomicznych, przedsiębiorcy chcący samodzielnie prowadzić księgowość firm, osoby planujące podjęcie pracy w biurze rachunkowym lub jako księgowi małych i średnich firm

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie osób zamierzających wiązać swoją przyszłość z rachunkowością i ekonomią, chcących samodzielnie prowadzić księgowość małej i średniej firmy.

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę na temat rejestracji i prowadzenia małej i średniej firmy. Uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa podatkowego, zasad rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości w formie PKPiR, a także pozna podstawowe zagadnienia z zakresu kadr i płac.

Szkolenie Księgowa średnich i małych firm - PKPiR pozwala uzyskać informacje na temat:

 • jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą
 • jak dokonać korzystnego wyboru opodatkowania
 • jak ewidencjonować zdarzenia gospodarcze
 • jak wystawić rachunek, fakturę, fakturę korygującą, notę korygującą
 • jak wypełnić dokumenty do ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe
 • jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę i ująć je w PKPiR
 • jak ewidencjonować dokumenty księgowe (rachunki, faktury, listy płac, itd.)
 • jak sporządzać deklaracje podatkowe
 • jak wyliczyć podatek dochodowy
 • jak zamknąć rok podatkowy.

Czytaj więcej: Księgowa średnich i małych firm

TEMAT KURSU:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
dla zaawansowanych

ADRESACI KURSU:

Osoby zarządzające firmą: dyrektorzy finansowi, kierownicy, członkowie zarządu i rady nadzorczej, menadżerzy, prawnicy, audytorzy

CEL KURSU:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób zarządzających firmą, dyrektorów finansowych, kierowników, członków zarządu i rady nadzorczej, menadżerów, prawników, audytorów do dogłębnej diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wskazana jest podstawowa znajomość sprawozdań finansowych,
[o czym mówi tematyka kursu Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie do sprawozdawczości: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek z przepływów pieniężnych (cash-flow)].

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę na temat analizowania rzeczywistych sprawozdań finansowych (bilansu oraz rachunku wyników).

Praktyczna znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwala na efektywne wykorzystanie informacji płynących z systemu informacyjnego rachunkowości zarówno do oceny kondycji finansowej firmy, jak i do celów zarządczych. Dodatkowo pozwala ona na wykorzystanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, jako systemu dostarczającego informacje dla potrzeb zarządczych, w tym na przykład oceny efektywności centrów zysku.

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla zaawansowanych pozwala uzyskać informacje na temat:

 • rentowności zarówno majątku, jak i źródeł finansowania w tym rentowności kapitału własnego
 • płynności firmy
 • efektywności wykorzystania kapitału obrotowego
 • oceny zadłużenia przedsiębiorstwa.
 • Uczestnik zdobędzie wiedzę:
 • jak analizować sprawozdania finansowe, aby otrzymać dane pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • co pozwala w przyszłości przewidzieć ewentualne sytuacje kryzysowe
 • jak należy badać płynność finansową
 • jak sprawdzić rentowność przedsiębiorstwa
 • czy wygenerowanie zysku jest podstawowym kryterium oceny przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa  dla zaawansowanych

TEMAT KURSU:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie do sprawozdawczości: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
z przepływów pieniężnych (cash-flow)

ADRESACI KURSU:

Osoby zarządzające firmą: dyrektorzy finansowi, kierownicy, członkowie zarządu
i rady nadzorczej, menadżerzy, prawnicy, audytorzy

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie osób zarządzających firmą, dyrektorów finansowych, kierowników, członków zarządu i rady nadzorczej, menadżerów, prawników, audytorów do dogłębnej diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę na temat analizowania rzeczywistych sprawozdań finansowych (bilansu oraz rachunku wyników).

Praktyczna znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwala na efektywne wykorzystanie informacji płynących z systemu informacyjnego rachunkowości zarówno do oceny kondycji finansowej firmy, jak i do celów zarządczych. Dodatkowo pozwala ona na wykorzystanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, jako systemu dostarczającego informacje dla potrzeb zarządczych, w tym na przykład oceny efektywności centrów zysku.

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa – wprowadzenie do sprawozdawczości pozwala uzyskać informacje na temat:

 • rentowności zarówno majątku, jak i źródeł finansowania w tym rentowności kapitału własnego
 • płynności firmy
 • efektywności wykorzystania kapitału obrotowego
 • oceny zadłużenia przedsiębiorstwa.

Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 • jak analizować sprawozdania finansowe, aby otrzymać dane pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, co umożliwia przewidzieć w przyszłości łagodzenia sytuacji kryzysowych
 • jak należy badać płynność finansową
 • jak sprawdzić rentowność przedsiębiorstwa
 • czy wygenerowanie zysku jest podstawowym kryterium oceny przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie do sprawozdawczości: bilans, rachunek zysków i...