foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Podatek od sprzedaży detalicznej –  obowiązuje od 1.09.2016 r. Dla obrotów powyżej 17 mln.

Podatek od sprzeday detalicznej6 lipca bieżącego roku uchwalona została ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, potocznie zwanym podatkiem od marketów. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego miesiąca – 1 września.

Nowa ustawa wprowadza dwie stawki od podatku od sprzedaży detalicznej:

- 0,8 proc – od przychodu między 17 mln zł, a 170 mln zł miesięcznie;

- 1,4 proc – od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Przepisy wskazują, iż przedmiotem opodatkowania będzie wyłącznie przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Ściślej rzecz ujmując osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych.

Kwota wolna od podatku w skali roku, po aktualizacji przepisów, wyniesie 204 mln zł.

 

To, o czym warto pamiętać to fakt, że przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku VAT oraz, że do podstawy opodatkowania nie uwzględnia się sprzedaży na rzecz przedsiębiorców. Nowa ustawa została starannie doprecyzowana. Prawodawca położył szczególny nacisk na szczegóły, w tym: definicję działalności gospodarczej (w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług). Przepisy zawierają również odpowiednią „wzmiankę” o podatku pobieranego w przypadku usług towarzyszących sprzedaży.

Ustawodawca zakłada, że wprowadzenie nowego podatku, tylko w 2017 roku przyniesie wpływy rzędu 1,9 mld zł brutto. Wbrew temu, co zakładano nowe przepisy dotyczą również branży gastronomicznej. Celem stosunkowo kontrowersyjnej ustawy wg. posłów Prawa i Sprawiedliwości jest zbliżenie zasad funkcjonowanie lokalnych sklepików osiedlowych oraz dużych sieci handlowych. Dotychczas można było zaobserwować duże dysproporcje w podatkach tych dwóch grup podmiotów, co przekładało się na szybkie „wymieranie” rodzinnych firm.

Wielu obserwatorów, również polityków jest zdania, że nowy podatek jest niczym innym jak zwyczajnym wyłudzaniem pieniędzy. Specjaliści dowodzą, że wprowadzenie przepisów w życie odbije się znacząco na klientach, dostawcach oraz podwykonawcach. Na tą chwilę ciężko stwierdzić czy branża handlowa zareagowała tak, jak spodziewali się pesymiści – podniosła ceny. Więcej o skutkach wprowadzenia w życie tego podatku będzie można powiedzieć w następnym roku.

Uwaga! Podatek od handlu w obecnej formie został oficjalnie zawieszony. Informację tą potwierdził minister finansów Paweł Szałamacha. Ministerstwo Finansów pracuje już nad nowym projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zawieszenie niedawno wprowadzonego podatku od handlu detalicznego spowodowane jest decyzją Komisji Europejskiej. Postępowanie w sprawie polskiego podatku na arenie międzynarodowej rozpoczęło się 19 września bieżącego roku. W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż przepisy są niezgodne z obowiązującymi, powszechnymi normami, gdyż wyraźnie faworyzują mniejsze sklepy.