foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Wyprowadzanie zaległości podatkowych

Wyprowadzanie szeroko pojętych zaległości, w tym podatkowych to nowa, niezwykle praktyczna usługa dedykowana wszystkim tym, którzy obawiają się kontroli Urzędu Skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyprowadzanie i weryfikacja zaległości i należności firmy

Do nieprawidłowości w prowadzeni dokumentacji księgowych dochodzi zazwyczaj podczas kontroli ksiąg, przeprowadzanej na koniec roku obrachunkowego (weryfikacja sald na kontach zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia”). Nieprawidłowości te są bezpośrednią przyczyną powstawania zaległości: księgowych, podatkowych, składkowych, a także kadrowo-płacowych.

Osoby, które pragną uniknąć kłopotów związanych z nadmienionymi już nieprawidłowościami winny skorzystać z usługi wyprowadzania zaległości.

Jednym z najważniejszych elementów wchodzących w skład nienagannego obrazu firmy jest kwestia rozrachunków z kontrahentami oraz instytucjami publiczno-prawnymi. Mowa tu przede wszystkim o kontach zespołu 201 – „rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, 223 „rozrachunki z tytułu VAT”, 230 „rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, 231 „rozliczenie wynagrodzeń”. Odpowiednio zestawione dane są niezbędne w rozliczeniach rocznych oraz sprawozdaniach finansowych.

Co daje Państwu usługa wyprowadzenia zaległości?

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w wyprowadzeniu zaległości podatkowych prowadzonego biznesu. Odpowiednie działania prewencyjne pozwolą natomiast uchronić Państwa działalność przed wysokimi sankcjami nakładanymi przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kontroli. Zajmujemy się przede wszystkim analizą dokumentacji spółki pod kątem ewentualnych problemów, a następnie dobieramy dopasowane doń rozwiązanie. Można powiedzieć, że dbamy o to, by w Państwa biznesie nie było nieprawidłowości!

Zaległości podatkowe w Urzędzie Skarbowym

Więcej o zaległościach podatkowych w Urzędzie Skarbowym powie nam Ordynacja Podatkowa. Wbrew temu, co większość z nas myśli zaległości te nie wiążą się wyłącznie z niezapłaconym podatkiem, a również z innymi niezapłaconymi terminowo zobowiązaniami – ratami, zaliczkami etc. Uwaga: brak zaległości = łatwiejsza ulga podatkowa!

Zaległości składkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Tak jak w przypadku zaległości w Urzędzie Skarbowym, te w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych również dotyczą nieterminowych płatności składek. Oczywiście możliwe jest umorzenie odsetek wynikające z nieterminowej wpłaty bądź nawet rozłożenie całości na raty. Z jakąkolwiek procedurą wiąże się opłata za zwłokę, zwana opłatą prolongacyjną.

Odsetki to niejedne koszty, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo! Pod uwagę należy brać również koszty egzekucyjne, opłaty za upomnienia etc. Finalny koszt może znacząco nadszarpnąć nasz budżet. Niezbędne jest, zatem skorzystanie z pomocy specjalisty – oddanie się w ręce pewnego, sprawdzonego i doświadczonego Biura Księgowego.

Windykacja

Działania windykacyjne mają jeden główny cel – odzyskanie należności. Nasza firma dba o Klienta od podstaw: krótki okres oczekiwania, a także najefektywniejsze narzędzia dla danej kategorii wierzytelności to nasz priorytet. Wykwalifikowani specjaliści obsługują sprawy z różnego stadium przeterminowania, niezależnie od ich statusu. Nasza firma świadczy profesjonalne usługi zarówno przed wejściem na drogę sądową, z tytułem wykonawczym bądź po bezskutecznej egzekucji komorniczej jak i przejmuje sprawy obsługiwane wcześniej przez inne podmioty windykacyjne.

Dlaczego właśnie my? Nasza kadra pracownicza składa się z wykwalifikowanych w swej dziedzinie specjalistów, którzy kierują się przede wszystkim pełnym profesjonalizmem. Wiedza, doświadczenie, a także skuteczne metody mobilizują naszych dłużników do szybkiego uregulowania zaległego zobowiązania. Nasza windykacja to szeroko zakrojone działania, w tym: windykacja telefoniczna, listowna, terenowa, wsparcie prawne etc. Co więcej posiadamy niemałe doświadczenie w tym, co robimy. Lata pracy w zawodzie sprawiły, że nasza firma specjalizuje się w ściąganiu należności różnego rodzaju, począwszy od kwot niewielkich, a skończywszy na tych milionowych. Nasze podejście do Klienta jest indywidualne, przez co dokładnie możemy zbadać i przeanalizować jego sprawę, nie „nakładając” na nią starej struktury pracy.

Działamy na terenie całej Polski. Nasze windykacje cieszą się skutecznością, a w efekcie odzyskaniem należności. Dla każdego naszego dłużnika przygotowujemy indywidualny program spłaty należności, przez co ta odbywa się szybko i skutecznie.

Prowadzimy księgowość firm informatycznych

Nasze biuro zajmuje się prowadzeniem księgowości firm informatyczno-internetowych. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi związane z każdym aspektem działania firm z branży informatycznej. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, co pozwala nam dopasować program działania naszej firmy do jego konkretnych oczekiwań. W skład ogólnie pojętej księgowości wchodzi:

- obsługa finansowo-księgowa, w tym: działania mające na celu szybki rozwój firmy, obniżenie kosztów poprzez zastosowanie odpowiednich strategii, podwyższenie jakości usług poprzez zmniejszenie ryzyka zarządzania firmą, doradztwo w zakresie księgowości, analiza przyszłych inwestycji, tworzenie raportów finansowych i zarządczych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku VAT, opracowywanie Zakładowych Planów Kont, sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, reprezentowanie firmy przed różnego rodzaju urzędami etc.

- obsługa kadrowo-płacowa, w tym: prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowników, sporządzanie listy płac oraz ewidencji wynagrodzeń wraz z uwzględnieniem dodatkowych premii, sporządzanie deklaracji i rozliczeń do odpowiednich instytucji, sporządzanie dokumentów niezbędnych pracownikom, przygotowywanie raportów i zarządzeń etc.

Nasza firma oferuje tylko i wyłącznie sprawdzone usługi, których celem jest maksymalne obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie, a także zwiększenie ogólnej efektywności pracy. Możemy śmiało stwierdzić, że naszymi głównymi zaletami są: kompleksowość, terminowość, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Szereg doświadczonych specjalistów rzetelnie i sumiennie zajmą się każdym powierzonym im przez Państwa aspektem firmy. Zakres naszych usług zależy tylko i wyłącznie od indywidualnych upodobań Klienta.

Prowadzimy księgowość firm turystycznych

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi związane z prowadzeniem księgowości firm turystycznych. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z licznych przepisów, ale również z ciągłych zmian w aspekcie prawnym. Sztab najlepszych specjalistów gotowy jest podjąć się wyzwania zarządzania księgowymi aspektami Państwa przedsiębiorstwa. Wieloletnie doświadczenie w branży turystycznej pozwala nam świadczyć usługi najwyższej jakości.

Wykonywane przez nas czynności oraz usługi, jakie świadczymy zależne są od indywidualnych wytycznych i upodobań Klienta. Poniższa lista zawiera tylko pokazowe pozycje, które wchodzą w skład podejmowanych przez nas obowiązków.

 1. Świadczymy pomoc związaną z wyborem odpowiedniego opodatkowania w branży turystycznej, rejestracji firmy oraz wprowadzeniu kas fiskalnych.
 2. Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów, wszelkiego rodzaju prezentacji, wykresów i tabel.
 3. Dokonujemy odpisów od przychodu w ramach kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Zajmujemy się księgowaniem oraz amortyzacją środków trwałych przyjętych na stan, otrzymanych w darowiźnie, wytworzonych we własnym zakresie zarówno przed jak i w czasie rozpoczętej działalności gospodarczej.
 5. Zajmujemy się dokumentacją związany ze środkami trwałymi w postaci samochodów ciężarowych, osobowych etc.
 6. Wyliczamy zaliczki na podatek oraz przygotowujemy listę płac.
 7. Zajmujemy się opracowywaniem planów imprez turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów oraz podatków z nimi związanych.
 8. Przygotowujemy umowy o pracę, zlecenie bądź dzieło oraz dla przedsiębiorcy w zakresie nowych pracowników (pilotów, przewodników).

Nasza firma oferuje Państwu profesjonalną i kompleksową usługę w zakresie kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym. Reprezentujemy Klienta przez instytucjami zewnętrznymi, w tym również urzędami, służymy radą, a także prowadzimy księgi handlowe oraz pełną sprawozdawczość finansowo-podatkową. Zajmujemy się szeroko zakrojoną administracją kadrową oraz rekrutacją, listą płac, doborem i budowaniem narzędzi HR, a także wsparciem natury prawnej.

Prowadzimy księgowość firm remontowo-budowlanych

Prowadzenie przedsiębiorstwa z branży remontowo-budowlanej nie jest rzeczą prostą. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością a także znajomością niezliczonej ilości przepisów prawnych. Zdajemy sobie sprawę jak wielką wagę przykładacie Państwu do kwestii formalnych związanych z prowadzoną przez Was firmą. Pragniemy zaoferować Państwu swoje usługi z zakresu prowadzania księgowości spółek remontowo-budowlanych. Oferowane przez nas usług dobierane są indywidualnie do potrzeb Klienta. Do tych najbardziej popularnych możemy zaliczyć:
- przygotowywanie umów o dzieło, umów zlecenie, umów o roboty budowlane etc.,

- interpretacja przepisów dotyczących prawa budowlanego,

- reprezentacja jednostki przed instytucjami zewnętrznymi, w tym: Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych etc.,

- załatwianie formalności dotyczących założenia firmy budowlanej, w tym: dokumentów związanych z uzyskaniem koncesji, licencji oraz zezwoleń,

- pomoc w wyborze najodpowiedniejszej formy opodatkowania, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, wypełnianie PITów, obliczanie podatku VAT,

- ewidencjonowanie obrotu,

- zakładanie firmowego rachunku bankowego,

- pomoc w organizacji firmy, racjonalizacja produkcji oraz handlu,

- wprowadzenie metod usprawniających działanie firmy,

- doradztwo podatkowe i księgowe,

- prowadzenie ksiąg handlowych,

- działania dotyczące szeroko pojętego zagadnienia kadr

- badanie bilansu,

- sporządzanie statystyk, bilansu, rachunku zysków i strat etc.,

- przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),

- obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Oferowane przez nas usługi wykonywane są kompleksowo i rzetelnie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz Klient może liczyć na księgowość najwyższej jakości. Prowadzone przez nas działania mają usprawnić działanie firmy, przyspieszyć procesy w niej zachodzące, a także umożliwić dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa z branży budowlano-remontowej. Obsługujemy zarówno księgowość jak i kadry oraz płace. Dodatkowo zajmujemy się niezbędnymi raportami dla zarządów oraz dodatkowymi analizami przychodów i kosztów. Na życzenie Klienta rozliczamy różnego rodzaju dotacje. Oferujemy Państwu usługi najwyższej klasy z uwzględnieniem terminowości oraz wszelkich indywidualnych potrzeb Klienta.

Prowadzenie księgowości dla szkół i placówek oświatowych

Zarówno księgowość, zarządzanie finansami jak i obsługa kadr i płac nie są rzeczą prostą, zwłaszcza w szkołach i placówkach oświatowych, gdzie są zarówno ogromna rotacja pracowników jak i ciągłe zmiany przepisów. Nasza firma pragnie zaoferowani Państwu sprawdzone usługi, indywidualnie dopasowane na potrzeby każdego z Klientów, których celem jest usprawnienie procesów panujących w danej placówce.

Poniże pozycje stanowią tylko i wyłącznie wybrane usługi. Nasza firma indywidualnie dopasowuje ich zakres w celu całkowitego dopasowania się do oczekiwań Klienta.

Prowadzenie księgowości dla szkół i placówek oświatowych obejmuje:

- prowadzenie księgowości szkół, placówek, klas o profilu mundurowym,

- rozliczanie kosztów rocznych,

- inwentaryzacja, w tym również inwentaryzacja pomocy dydaktycznych,

- dokonywanie odpowiednich zapisów księgowych z uwzględnieniem dotacji samorządowych,

- ewidencja darowizny w postaci środków trwałych,

- prowadzenie dokumentacji niezbędnej w przypadku likwidacji szkoły bądź placówki oświatowej,

- przestrzeganie obowiązujących terminów w zakresie rozliczania oraz odprowadzania składek,

- wykonanie spisu majątku szkoły bądź placówki oświatowej,

- rozliczanie sum gromadzonych w ramach kas pożyczkowych,

- sporządzanie sprawozdań Rb-345 i Rb-305,

- rozliczanie środków spożywczych, zakupionych na potrzeby stołówki,

- opracowywanie rachunku zysków i strat,

- sporządzanie bilansu i dokumentacji rachunkowej,

- optymalizację kosztów w jednostkach budżetowych.

Współpraca z naszą firmą przyniesie Państwu korzyści w postaci optymalizacji działań w danej placówce. Co więcej zyskacie Państwo czas, który wcześniej poświęcaliście na wykonywanie obowiązków księgowych. Nasze usługi obejmują sporządzanie niezbędnych dokumentów zarówno księgowych jak i dotyczących kadr i płac, przygotowywanie sprawozdań finansowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, sporządzanie listy płac, prowadzenie dzienników obrotów, również w walutach obcych. Dokumentacja prowadzona jest według najwyższych możliwych standardów. Ponadto zajmujemy się również wspieraniem wszelkiego rodzaju procesów administracyjnych.

Gwarantujemy Państwu dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością przedszkola, szkoły bądź innej placówki oświatowej oraz dokumentacji kadrowej i księgowo-płacowej, organizowanie pracy placówki oświatowej, przygotowywanie listy płac, prowadzenie magazynu, obsługę księgowo-finansową oraz obsługę inwentarzową.

Prowadzimy księgowość firm transportowych

Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą księgowością firm transportowych. Nasze usługi obejmują wszystkie działy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa tej branży. Jako, że jesteśmy elastyczni, staramy się dopasować ofertę do indywidualnego Klienta. Nie sposób, zatem wymienić wszystkich opcji, jakie Państwu proponujemy. Mając na uwadze powyższe pragniemy poglądowo przedstawić Państwu zakres naszych usług.

 1. Ewidencja czasu pracy – zajmujemy się ewidencją czasu pracy kierowców oraz pozostałych pracowników firm transportowych. Dzięki temu każdy pracodawca będzie wiedział na bieżąco, jaki relacje panują w jego firmie, a także, co należy zmienić by zwiększyć potencjalne obroty. Rozliczanie czasu pracy jest też niezbędne w przypadku naliczania wynagrodzenia oraz dodatków pieniężnych. Niezbędne dane uzyskujemy z wykresówek, kart kierowcy, tachografów etc.
 2. Prowadzimy pełną księgowość firmy z uwzględnieniem obowiązków sprawozdawczych oraz podatkowych. Specjalizujemy się w licznych usługach usprawniających działanie przedsiębiorstwa transportowego, a także w profesjonalnej obsłudze kadrowo-płacowej.
 3. Dotacje unijne – z związku z licznymi programami i funduszami unijnymi pragniemy wspomóc naszych Klientów poprzez analizę prawną przepisów dotyczących przyznawania dotacji na przedsiębiorstwa związane z usługami transportowymi.
 4. Niezbędne dokumenty – zajmujemy się przygotowywaniem, wypełnianiem oraz wysyłaniem do odpowiednich organów dokumentacji firmowej, w tym: podatkowej, inwestycyjnej, budżetowej, a także przygotowujemy dokumenty do kontroli, tworzymy regulaminy pracy oraz płacy.
 5. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie pełnej księgowości firmy, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Nasze obowiązki sięgają daleko poza wyżej wymieniony zakres. Plan pracy przygotowujemy w oparciu o indywidualne wskazówki Klienta tak by jego oczekiwania względem nas były całkowicie spełnione.