foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Druki do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania.

Deklaracje podatkowe

  PIT/O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

  PIT/D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

  PIT/B - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

  PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

  PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

  PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok


  VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

  VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

  VAT-7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy miesięczne)

  VAT-7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (za okresy kwartalne)

  VAT-9M - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

  VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego


 Dokumenty sprzedażowe

  Faktura - dokumentująca czynności zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust.3 ustawy o VAT

  Faktura - dokumentująca czynności zwolnione z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT

  Faktura - dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

  Faktura - odwrotne obciążenie

  Faktura zaliczkowa

  Faktura końcowa


 Umowy kupna-sprzedaży

  Umowa sprzedaży

  Umowa kupna sprzedaży samochodu

  Umowa sprzedaży motocykla

  Przedwstepna umowa kupna-sprzedazy nieruchomosci

  Umowa sprzedaży na raty


 Umowy

  Umowa zlecenia

  Umowa-o-zarzadzanie-spolka-z-oo

  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o pracę

  Umowa o dzieło

  Umowa agencyjna

  Umowa zamiany

  Umowa o roboty budowlane

  Umowa wynajmu lokalu mieszkalnego

  Umowa najmu lokalu użytkowego

  Umowa dzierżawy

  Umowa leasingu

  Umowa użyczenia

  Umowa pożyczki

  Umowa darowizny