foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Co to jest Wirtualne Biuro?

Jest to praktyczne, wyjątkowo korzystne rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorcom! Wirtualne Biuro daje nam niezliczoną ilość korzyści, w tym własny, unikatowy, a zarazem niezwykle prestiżowy adres w wybranej przez Ciebie lokalizacji. Już teraz nie musisz prowadzić firmy w domu czy wynajmować drogiego lokalu gdzieś w centrum miasta. Siedziba Twojej spółki zlokalizowana będzie w dogodnym dla potencjalnych klientów miejscu np. przy głównym węźle komunikacyjnym.

Jakie zalety daje nam Wirtualne Biuro? Nie da się ukryć, że korzyści tego rozwiązania jest tak wiele, że nie sposób wszystkich zliczyć. Po pierwsze, a zarazem najważniejsze – Wirtualne Biuro pozwala znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa. Zależnie od wybranego pakietu możemy oszczędzić na wynajmie lokum, zatrudnieniu pracowników czy też współpracy z księgowością. Nie da się również ukryć, że pewne aspekty Wirtualnego Biura zapewnią każdej firmie prestiż – na przykład adres w dogodnej dla klientów lokalizacji.

Dla kogo dedykowana jest oferta Wirtualnego Biura? Wbrew temu, co większość z Was myśli, Wirtualne Biuro to rozwiązanie, które sprawdzi się nie tylko w przypadku nowopowstałych firm. Wręcz przeciwnie. Ta niezwykła usługa pomoże znacząco obniżyć koszty stałe zarówno w małych jak i dużych firmach, spółkach handlowych i usługowych – niemal wszędzie. Warto zauważyć, że Wirtualne Biuro to pakiet funkcjonalności, które przypadną do gusty freelancerom i osobom pracującym w domu. Zapoznaj się z całą ofertą.

Czy jest jakiś zawód bądź gałąź, w przypadku, której Wirtualne Biuro sprawdzi się w stu procentach? Oferowana przez nas usługa dostosowana jest do każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości czy też obszaru działania. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że Wirtualne Biuro jest nieocenioną pomocą dla freelancerów, podróżników czy osób pracujących w domu. Praktyczny zestaw funkcjonalności pozwala rozwijać własny biznes bez konieczności schodzenia z kanapy. Kompleksowa obsługa dedykowana jest nawet oddziałom zagranicznych firm.

Lokalizacja – jeden z najważniejszych aspektów prowadzonej działalności. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie znaczenie ma lokalizacja danej firmy. Od tego, gdzie znajduje się nasz biznes zależy, jak wiele klientów się nim zainteresuje. Usługa Wirtualnego Biura to szereg praktycznych narzędzi, w tym również Wirtualny Adres. Oferujemy Was niezwykle prestiżową lokalizację – w samym centrum miasta, niedaleko węzła komunikacyjnego. Ta jedna funkcjonalność ma znaczący wpływ na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa.

Większość z Was na pewno spotkała się z wyrażeniem „Wirtualne Biuro”. Dla tych przedsiębiorców, którzy nie spotkali się z tym określeniem bądź nie wiedzą, o co chodzi przedstawiamy krotką definicję: Wirtualne Biuro to niezwykle kompleksowa, wirtualna usługa pełnego outsourcingu obsługi biurowej. „Wirtualna” oznacza tu tyle, że nasze przedsiębiorstwo nie musi posiadać fizycznej obecności w danym miejscu. Chociaż brzmi to skomplikowanie, jest to praktyczne, pożądane przez przedsiębiorców narzędzie biznesowe.

Jakie korzyści możemy osiągnąć decydując się na usługę Wirtualnego Biura? Na początku warto wspomnieć, że Wirtualne Biuro daje możliwość znacznej redukcji kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności – przede wszystkim kosztów wynajmu oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników. Dodatkowo usługa ta pozwala nam zarejestrować naszą spółkę w dogodnej dla nas i dla klientów lokalizacji, co przekłada się na swojego rodzaju prestiż – klienci są świadomi, iż nasze przedsiębiorstwo znajduje się w gronie najlepszych.

Co oferuje nam usługa Wirtualnego Biura? Pod pojęciem Wirtualne Biuro kryje się znacznie więcej, aniżeli wynajem samego adresu. Zależnie od wybranego pakietu możemy otrzymać szereg niezastąpionych rozwiązań, w tym: indywidualne, łatwe w zapamiętaniu numery telefoniczne, odbiór telefonów przez miła, kompetentną sekretarkę, obiór oraz przesyłanie korespondencji drogą tradycyjną lub mailową, kompleksową obsługę prawną oraz księgową, przechowywanie dokumentów firmowych i wiele, wiele więcej.

Dlaczego warto zdecydować się na usługę Wirtualnego Biura? E-biuro bądź Virtual Office to szereg rozwiązań stworzonych z myślą o biznesie. Pozwalają one poczynić realne oszczędności, znacząco ograniczyć koszty przedsiębiorstwa, a także zniwelować liczbę zatrudnianych pracowników do minimum. Dodatkowo Wirtualne Biuro pozwala zdobyć wśród potencjalnych klientów swojego rodzaju prestiż, co bezpośrednio przekłada się na liczbę zamówień! Rozwiązanie te dedykowane jest zarówno dla nowych jak i już działających na rynku firm

Jakie korzyści otrzymuje przedsiębiorca decydując się na usługę Wirtualnego Biura? Po pierwsze, a zarazem najważniejsze – znacząco niweluje koszty związane z wynajmem i utrzymaniem lokalu, a także zatrudnieniem pracowników. Po drugie Wirtualne Biuro jest nieocenione, jeśli chodzi o promocję i reklamę prowadzonej działalności – można powiedzieć, że podnosi prestiż firmy. Po trzecie liczba funkcjonalności e-biuro jest tak wielka, że każdy przedsiębiorca znajdzie coś odpowiedniego dla swojego biznesu.

Produkty strukturyzowane
Produkty strukturyzowane są to instrumenty finansowe, których cena uzależniona jest od wartości tak zwanego instrumentu bazowego, czyli określonego wskaźnika rynkowego. Niektóre ze wskaźników wpływające na cenę to:
- Indeksy giełdowe,
- Kursy akcji,
- Surowce takie jak na przykład ropa naftowa, złoto, srebro czy gaz ziemny,
- Produkty rolne jak na przykład pszenica, kukurydza, kakao czy kawa,
- Koszyki akcji, surowców, indeksów giełdowych,
- Kursy walut, stóp procentowych i inne.
Na produkt strukturyzowany składa się kilka innych, prostszych elementów. Produkty te, umożliwiają nam jako osobom fizycznym inwestowanie na rynkach, do których nie mamy bezpośredniego dostępu.
Przeznaczone są dla inwestorów, którzy posiadają ściśle określone preferencje dotyczące rynków bazowych, a także dla tych, którzy są zainteresowani bezpośrednią stopą zwrotu, akceptując jednocześnie proporcjonalnie wyższy stopień ryzyka.
Produkty strukturyzowane chronią środki pieniężne, które zostały zainwestowane. Umożliwiają inwestowanie na rynkach, do których inwestorzy indywidualni bezpośrednio nie posiadają dostępu. Pozwalają skorzystać z typowych mechanizmów charakteryzujących instrumenty pochodne, czyli lewarowania jak i zwiększonej stopy zwrotu.
Inwestycje w giełdowe produkty strukturyzowane są korzystne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu. Zawierają pełną informację zarówno o produkcie, jak i o emitencie. Pozwalają zastosować różnorakie strategie oraz wiążą się z niskimi kosztami. Są elastyczne, czyli można je sprzedawać na rynku wtórnym, jak i wycofać się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta. Są przejrzyste, gdyż formuła wypłaty jest znana oraz cechuje je dostępność za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim

Podatek Belki
Podatek Belki (prawnie nazywany podatkiem od dochodów kapitałowych) - to rodzaj płaconego wg stałej stawki niezależnie od wielkości przychodu podatku dochodowego od osób fizycznych, który regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Co zostało opodatkowane
-Przedmiotem opodatkowania są wskazane niżej dochody, których wysokość jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy wielkością przychodu, po odjęciu poniesionych kosztów. Przykładowo jeśli ktoś kupił akcje jakiejkolwiek spółki, a następnie je zbył, to dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem (ceną zbycia), a kosztem (ceną zakupu). Oczywiście jeśli cena sprzedaży będzie równa lub niższa niż cena zbycia nie będzie dochodu i nie będzie przedmiotu opodatkowania, czyli podatek nie będzie płacony.
Ważnym jest, że przypadku akcji otrzymanych bezpłatnie (w ramach akcji pracowniczych lub jako darowizna) koszt będzie równy zero i w takim przypadku dochód będzie równy przychodowi.
Opodatkowane zostały następujące dochody z kapitałów pieniężnych uważa się:
    odsetki od pożyczek,
    odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
    odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
    dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały lub akcje w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,
    przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
    należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
    należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (prawa poboru i prawa pochodne),
    przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
    przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
    nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
    przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Należy pamiętać, że dochody kapitałowe ze spółek niebędących osobą prawną, takich jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli płaci się normalny podatek od osób fizycznych tj. dolicza się te dochody do innych źródeł i rozlicza w ogólnym zeznaniu rocznym wg dwustopniowej skali podatkowej.

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy nazywany także unit-linkiem, stanowi rozwiązanie finansowe, które często jest nam proponowane przez doradców, ponieważ pozwala systematycznie oszczędzać bądź gromadzić kapitał na dodatkową emeryturę. Jest to produkt inwestycyjny, który łączy w sobie polisę ubezpieczeniową na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Produkt ten w ostatnich latach zyskuje na popularności, w szczególności od momentu wprowadzenia tak zwanego podatku Belki, który kształtuje się na poziomie 19% wartości zysków kapitałowych.
Na rynku możemy spotkać się z dwoma rodzajami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:
- ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oparte na jednym funduszu inwestycyjnym,
- ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferujące dostęp do wielu funduszy.
W ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych znajdziemy typową gamę funduszy inwestycyjnych, które różnią się pomiędzy sobą poziomem ryzyka. Począwszy od bezpiecznych funduszy rynku pieniężnego, aż do funduszy rynku akcji. Oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest zróżnicowana. Znaleźć tu możemy typowe ubezpieczenia na życie, polisy posagowe, indywidualne konta emerytalne, pracownicze programy emerytalne, a także ubezpieczenia grupowe.
W ubezpieczeniach z funduszem kapitałowym, każdy Klient może liczyć na lepszą ochronę oszczędności przed ewentualnymi roszczeniami ze strony wierzycieli. Nie podlegają one również egzekucji komorniczej. Ta forma ubezpieczenia pozwala swobodnie przenosić środki pieniężne między funduszami, bez konieczności płacenia podatku Belki. Można uposażyć daną osobę na wypadek śmierci.
W przypadku tej formy ubezpieczenia, od każdej wpłacanej kwoty pobierana jest opłata manipulacyjna mogąca wynosić nawet 4%. Pobierana jest także opłata za zarządzanie, naliczana za każdy dzień uczestnictwa w funduszu.

Fundusze zagraniczne
Zagraniczne fundusze to fundusze inwestycyjne, które umożliwiają inwestowanie w obcych walutach na zagranicznych rynkach. Umożliwiają szybką dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego. Zwykle stanowią niewielką część aktywów na szybko rozwijających się rynkach. Wielu z nas decyduje się jednak na ten właśnie typ inwestycji ze względu na to, że ich zróżnicowanie geograficzne pozwala zabezpieczyć nasz kapitał przed okresami, kiedy to na przykład krajowa giełda słabnie. Także w przypadku, gdy waluta złotego osłabia się w stosunku do wiodących walut takich jak euro czy dolar, w które to najczęściej inwestujemy, wybierając fundusze zagraniczne.
Możliwość inwestycji zagranicznych może być korzystna, jednak wiąże się również z pewnym ryzykiem. Przede wszystkim dotyczy ono zmian kursowych. Zmiany kursów walut, mogą w znaczący sposób wpływać na wyniki po przeliczeniu na walutę krajową.
Mimo to, koszty zarządzania są znacznie niższe niż w polskich funduszach inwestycyjnych, choć większość z nich stanowi tradycyjnie, aktywnie zarządzane fundusze.
Dla przeciętnego inwestora problem może stanowić koszt wejścia w taką formę inwestowania. W porównaniu do krajowych funduszy inwestycyjnych, w przypadku tych zagranicznych pierwsza, minimalna wpłata bywa zwykle znacznie wyższa. Nadto konieczne jest uiszczenie opłaty za zakup bądź zdobycie jednostek. Inwestując w zagraniczne fundusze w formie polisy ubezpieczeniowej, pod uwagę trzeba wziąć koszt związany z utrzymaniem całej konstrukcji wieloletniego planu systematycznego oszczędzania.
Fundusze zagraniczne polecane są przede wszystkim inwestorom, którzy posiadają nadwyżkę bądź prowadzą rozliczenia w walutach obcych. Straty z inwestycji krajowych mogą być równoważne z zyskami z inwestycji zagranicznych, ze względu na odmienność funkcjonowania pomiędzy rynkiem krajowym a zagranicznym.

Rodzaje funduszy
 czyli gdzie warto  zainwestować

Pieniężny
najbezpieczniejszy, lokuje tylko w krótkoterminowe bony skarbowe, dobry dla krótkoterminowych
inwestycji, może przynieść zysk do 44,5 proc. rocznie. Pieniężne
fundusze dzielą się na gotówkowe oraz super bezpieczne fundusze rynku pieniężnego.
Obligacji
lokuje w długoterminowe papiery dłużne, warto do niego wkładać pieniądze na dłużej niż rok, w krótkich
okresach wartość udziałów może spadać. Oczekiwane zyski z inwestycji to o 13 proc. więcej niż w
funduszach rynku pieniężnego. Fundusze obligacji ostatnio mają to do siebie, że osiągają wysokie zyski co
drugi rok. W ostatnim roku dały średnio 10 proc. zysków, rok wcześniej tylko 23 proc., a dwa ok. 12
proc. W tym roku specjaliści szacują, że będzie znów gorszy rok nie więcej niż 5 proc. na plusie.
Stabilnego wzrostu
jedną trzecią pieniędzy lokuje w akcje największych spółek giełdowych, a resztę w obligacje i bony
skarbowe, nadaje się na lokaty przynajmniej na okres roku, dwóch lat. Przy dobrej koniunkturze na
giełdzie zyski mogą sięgnąć 1520 proc. rocznie, a przy bardzo złej najwyżej 12 proc.
Zrównoważony
połowę pieniędzy inwestuje na giełdzie, a połowę w papiery dłużne. Niektóre fundusze zrównoważone są
nieco bardziej nastawione na ryzyko na giełdzie inwestują do 60 proc. pieniędzy, inne są bardziej
konserwatywne nie przekraczają 4045 proc. inwestycji giełdowych. Tak czy owak, wkładając pieniądze
do takiego funduszu, trzeba się liczyć z możliwością strat.
Akcyjny
lokuje tylko w akcje, w zależności od strategii mogą to być akcje dużych lub małych spółek, firm z
poszczególnych branż. Nadaje się do kilkuletnich inwestycji, wyniki odpowiadają zmianom giełdowych
indeksów.
Gwarantowany
obiecuje: zainwestujemy twoje pieniądze w ryzykowne akcje, ale ty na tym nie stracisz. W najgorszym
przypadku dostaniesz z powrotem przynajmniej tyle pieniędzy, ile zainwestowałeś. Ale w przypadku udanej
inwestycji zysk jest zawsze mniejszy niŜ w zwykłym funduszu.

Otwarte fundusze emerytalne

Otwarte fundusze emerytalne umożliwiają gromadzenie naszych środków pieniężnych na emeryturę w tak zwanym II filarze. Powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. W Polsce Otwarty Fundusz Emerytalny, to osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana jak i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Osoby, które należą do Otwartego Funduszu Emerytalnego, posiadają jednostki rozrachunkowe, które zapisane są na ich indywidualnych rachunkach prowadzonych przez OFE. Ich wartość jest wyceniania każdego dnia roboczego. Wycena odbywa się w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE, a także sumę jednostek rozrachunkowych, które zapisane są na rachunkach prowadzonych przez dane OFE.

Otwarte fundusze emerytalne pobierają dwa rodzaje opłat:
- opłatę za zarządzanie – jest ona pobierana z aktywów funduszu, w wysokości będącej proporcjonalną do zgromadzonych środków. Opłata ta pobierana jest od każdego członka funduszu;
- opłatę od składki – jest ona pobierana w formie potrącenia kwoty ze składek wpłacanych do funduszu. Wysokość potrącanej kwoty określana jest procentowo, nie może jednak przekraczać poziomu 1,75% od każdej wpłacanej składki.
Środki gromadzone w otwartym funduszu emerytalnym podlegają dziedziczeniu bądź nabyciu. Dziedziczenie odbywa się w przypadku śmierci członka funduszu, na rzecz osoby wskazanej przez członka OFE.
Raz w roku każdy członek OFE otrzymuje informację o środkach, które znajdują się na jego koncie, terminach dokonywanych wpłat składek i wypłat transferowych oraz zasadach polityki inwestycyjnej jak i celu inwestycyjnym funduszu.
Każdy członek raz w ciągu kwartału może zmienić fundusz. W ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada odbywają się przelewy środków pomiędzy funduszami. W dniu gdy przelewane są środki, otwierane jest nowe konto w OFE.

 

- wskaźnik wzrostu cen, podawany przez Główny Urząd Statystyczny i wyliczany na podstawie zmian cen wybranych towarów i usług, uwzględnianych przy jego wyliczaniu w odpowiednich proporcjach.

niedoubezpieczenie mienia
agencja reklamowa
agent ubezpieczeniowy 
agent turystyczny
akcja ratownicza         
aktywa funduszu
aktuariusz
alokacja składki
amatorskie uprawianie sportów zimowych
ankieta zdrowotna
assistance
audytor
auto-casco
Beneficjent
bezpieczenstwo finansowe
broker ubezpieczeniowy
budowla
budynek mieszkalny
Cedent
Centrum Alarmowe
cel inwstycyjny funduszu
cel inwestycyjny inwestora
cena jednostki funduszu
cesja
cesjonariusz
choroba przewlekła
choroby tropikalne
depozytariusz
dni wyceny
długotrwały uszczerbek na zdrowiu
dokumenty pojazdu
doradca inwestycyjny
drugi filar
dywersyfikacja portfela (przez inwestora)
dywersyfikacja portfela (przez zarzadzającego)
dzień przeliczenia
efektywność planu emerytalnego
emerytura definiowana składką
emerytura definiowana świadczeniem
franszyza integralna

franszyza redukcyjna
formy inwestycji
fundusz akcji
fundusz akcji globalnych
fundusz emerytalny
Fundusz Gwarancyjny
fundusz gwarantowany
fundusz inwestycyjny otwarty
fundusz mieszany
fundusz obligacji
fundusz rynków zagranicznych
fundusz sektorowy
fundusz stabilnego wzrostu
fundusz ubezpieczeniowy
fundusz zrównoważony i fundusz mieszany
gwarantowana stopa zwrotu
gwarancja ubezpieczeniowa
gwarancje warunkowe
gwarancje bezwarunkowe
gwarant
Indywidualne Konto Emerytalne
inflacja

impreza turystyczna
jednostki funduszu
kapitał początkowy
karencja
koszt ochrony ubezpieczeniowej
koszty poszukiwań i ratownictwa
kraj stałego pobytu
leczenie usprawniające
limity inwestycyjne
limit gwarancyjny
lokal
lokaty
maszyny, urządzenia, wyposażenie
mienie
mienie pracownicze
minimalna stopa zwrotu
Międzynarodowe Świadectwo Szczepień
multiagencja
model podatkowy
nadubezpieczenie mienia
nagłe zachorowanie
nakłady inwestycyjne
niedoubezpieczenie mienia
niedobór
nieszczęśliwy wypadek
ochrona ubezpieczeniowa
oczekiwana stopa zwrotu
odpowiedzialność cywilna
odszkodowanie
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
ograniczenie wartości środków
opcje inwestycyjne
opłata manipulacyjna
opłata od aktywów
opłata od składki
okres ubezpieczenia
osoby bliskie
OWU
pojazd unieruchomiony

pojazd zastępczy
polisa
polisa otwarta
poszkodowany
posrednik turystyczny
pozostałości pojazdu
przedsiębiorca
przywłaszczenie pojazdu
realizacja gwarancji
rekreacyjne uprawianie sportu
składka ubezpieczeniowa
sporty wysokiego ryzyka
stan po użyciu alkoholu
suma gwarancyjna
suma ubezpieczenia
system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
system ubezpieczenia na sumy stałe
szczepienia obowiązkowe
szczepienia zalecane
szkoda całkowita

szkoda drobna
szkoda na osobie
szkoda w mieniu
środki obrotowe
turysta
ubezpieczający
ubezpieczony
ubezpieczyciel
ubezpieczenie mienia od kradziezy
umowa agencyjna
umowa generalna
umowa ubezpieczenia
umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
uprawniony
warunki uzyskania pozwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego
wartości pieniężne
wartość godziwa
wartość odtworzeniowa
wartość rynkowa
wartość rzeczywista
wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej
wyczynowe uprawianie sportu
wypadek ubezpieczeniowy
wyposażenie pojazdu dodatkowe
wyposażenie pojazdu podstawowe
wycieczka
zabezpieczenia
zasada proporcji
zielona karta
zleceniodawca gwarancji ubezpieczeniowej

słownik ubezpieczeniowy