foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego UE

Refakturowanie kosztwO refakturowaniu usług kontrahenta z UE można mówić w dwóch przypadkach: gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot nie świadczył na jego rzecz żadnych usług oraz gdy poniesione wydatki refakturowane są na rzecz kontrahenta z UE, a polski podmiot świadczył na jego rzecz usługi.

Aby zgłębić temat refakturowania i związane z tym kwestie prawne, warto posłużyć się przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie spółka X z o. o. ponosi pewne wydatki, odnoszące się do spółki matki np. koszty hoteli. Wszystkie poniesione wydatki refakturowane są na głównego, a zarazem jedynego udziałowca spółki, zamieszkałego w Niemczech. Jak refakturować wydatki? Czy należy uwzględnić polski podatek VAT, wziąć pod uwagę kwotę brutto czy netto? Jakimi kontami się posłużyć?

Czytaj więcej: Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego UE

Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym importowanych towarów + dokumentacja potwierdzona przez urząd celny, z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania

VAT 0Niemal w każdym przypadku ustawa o podatku VAT nakłada na podatnika obowiązki dokumentacyjne. Najwięcej kwestii „biurokratycznych” jest w przypadku towarów opodatkowanych preferencyjnie, a więc również przy usługach transportu międzynarodowego.
Wszyscy podatnicy, którzy spełnią ściśle określone warunki, mają możliwość opodatkowania swojej sprzedaży stawką 0%. VAT ten, w kwestii usługi transportu międzynarodowego, zależny jest od jego trasy. Zanim przejdziemy do kwestii dokumentacji, powinniśmy określić sytuacje, w których mamy do czynienia ze stawką 0%.
Opodatkowanie sprzedaży stawką 0% jest możliwe w następujących przypadkach:
1.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym wypadku Polski do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty. Przykład: z Polski do Rosji.
2.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju należącego do Unii Europejskiej, w tym przypadku Polski. Przykład: z Rosji do Polski
3.    Transport towarów odbywa się z miejsca wyjazdu – kraju nienależącego do Wspólnoty do miejsca przyjazdu – kraju nienależącego do Unii Europejskiej w przypadku, gdy trasa będzie przebiegać przez  tranzytem przez kraj Unii Europejskiej, w tym przypadku Polskę. Przykład: z Rosji do Szwajcarii tranzytem przez Polskę.

Czytaj więcej: Dokumentacja niezbędna do zastosowania stawki VAT 0% 

Ceny transferowe – zmiany w dokumentacji

ceny transferoweSejm uchwalił nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza ogromne zmiany w dokumentacji cen transferowych. Liczne poprawki w funkcjonowaniu, zwłaszcza w kwestii formalności będą musiały wprowadzić średnie oraz duże przedsiębiorstwa działające w formie holdingów oraz jednostki mające zagranicznych wspólników.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta RP pod koniec ubiegłego roku. Liczne nowości, które zakłada nowelizacja, obowiązywać będą dopiero od nowego roku podatkowego, a więc 31 grudnia 2016 roku. Na jakie istotne zmiany warto zwrócić uwagę?

Czytaj więcej: Ceny transferowe

Jednolity Plik Kontrolny – pora przygotować się na kontrolę

jednolity plik kontrolnyUwaga! Już w tym roku w życie wchodzi poprawka do Ordynacji podatkowej. Nowe zarządzenie Ministerstwa Finansów obliguje duże przedsiębiorstwa do regularnego przekazywania szczegółowych danych podatkowych, dotyczących prowadzonego biznesu. Przepisy nie pomijają również mniejszych firm – mikroprzedsiębiorstwa będą musiały przesyłać dane dotyczące ewidencji VAT od początku 2018 roku, zaś małe i średnie już od pierwszego stycznia następnego roku. Raportowanie określonych informacji będzie odbywało się za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Czytaj więcej: Jednolity Plik Kontrolny – pora przygotować się na kontrolę

Kredyt czy leasing przy zakupie samochodu osobowego?

porsche kredytNie da się odpowiedzieć na pytanie, która forma zakupu samochodu osobowego jest lepsza, kredyt czy leasing, bez przeprowadzenia odpowiednich obliczeń. Gruntowana analiza wszystkich „za” i „przeciw” pozwoli wybrać najkorzystniejszą opcję. Uwaga: warunki zakupu aut mogą się różnić, w zależności od ich ceny. Przeanalizujmy następujący przykład:

Zamierzamy zakupić dwa auta osobowe – o wartości 60 tys. zł i 170 tys. zł. Warunki: spłata trwa 5 lat i auto jest środkiem trwałym przez 5 lat, prowizja wynosi 5%, wkład własny wynosi 10% (dla 60 tys. zł) i 20% (dla 170 tys. zł), rozliczamy się za pomocą podatku liniowego. Przeanalizujemy zatem kredyt praz leasing operacyjny. Nie będziemy uwzględniać kredytu finansowego, gdyż pod wieloma względami jest on podobny do zwykłego kredytu.

Czytaj więcej: Kredyt czy leasing przy zakupie samochodu osobowego? 

Czy spółka zoo ogranicza odpowiedzialność

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, czyli spółka z o. o. kusi potencjalnych przedsiębiorców samą nazwą. Zanim zdecydujemy się na jej wybór warto dokładnie przeanalizować, co znaczy „ograniczona odpowiedzialność” i kiedy przyjdzie nam płacić za nasze „występki”.

Czytaj więcej: Czy spółka zoo ogranicza odpowiedzialność 

Kiedy umowa zlecenie nie rodzi obowiązku ZUS

zus zusUwaga: 2016 rok przyniósł zmiany w zakresie składek ZUS od umowy – zlecenia. Obecnie płatnik będzie musiał zapłacić ZUS od każdego zlecenia, niezależnie od oświadczenia ubezpieczonego. Obciążenia ominą tylko tego wykonawcę, który udowodni, że płatności nie są obowiązkowe.

Umowa – zlecenie była o tyle atrakcyjna, iż obowiązek ubezpieczeń społecznych dotyczył wyłącznie pierwszej umowy. Niezależnie od uzyskiwanego przychodu mieliśmy obowiązek odprowadzić od niej pełne składki – zdrowotną wypadkowa, rentową oraz emerytalną. ZUS w przypadku każdego kolejnego dokumentu był obligatoryjny. Nie da się ukryć, iż sytuacja ta była niezwykle komfortowa dla przedsiębiorców, którzy usilnie starali się zredukować ciążące na nich obciążenia.

Czytaj więcej: Kiedy umowa zlecenie nie rodzi obowiązku ZUS 

PIP kontroluje umowy śmieciowe

PIPOd 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi. Dotychczas PIP musiała poinformować przedsiębiorcę o wizycie inspektorów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo obowiązek inspekcji dotyczył wyłącznie firm zajmujących się działalnością usługową. Obecnie inspekcja pracy ma pełne prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w przypadku każdej działalności, niezależnie od branży, wielkości firmy czy też stażu na rynku. Nowe przepisy mają zniwelować szarą strefę w Polsce, a także wpłynąć w sposób pozytywny na warunki i higienę pracy.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy podkreśla, ze dotychczasowe działania inspektorów były nieskuteczne. Wielu przedsiębiorców obawia się, że niezapowiedziane kontrole mogą znacząco wpłynąć na prowadzenie biznesu i wykonywanie obowiązków przez pracowników. Mikro i małe przedsiębiorstwa korzystają głównie z księgowości zewnętrznej, co oznacza że niezbędne będzie angażowanie podmiotów trzecich. Analogicznie średnie i duże firmy posiadają niezliczoną ilość dokumentów, których analiza będzie bardzo czasochłonna.

Czytaj więcej: PIP kontroluje umowy śmieciowe 

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

Czytaj więcej: Umowa zlecenie czy umowa o pracę? 

Ubezpieczony zgłosi szkodę z OC u swojego ubezpieczyciela

wypadek volvoOd marca 2015 roku kierowcy, którzy zostali poszkodowani, będą mogli bezpośrednio likwidować swoje szkody, a zajmie się tym ubezpieczyciel, u którego wykupili OC. Po tym dniu, będzie to już standard. Wejdą w życie także wytyczne Krajowego Nadzoru Finansowego dotyczące ujednolicenia procedur. Po takich zmianach, rynek ubezpieczeń komunikacyjnych prawdopodobnie ulegnie wielu zmianom. Względem polis komunikacyjnych, zostało przygotowanych 21 wytycznych, które mają przede wszystkim ułatwiać przeprowadzenie całego procesu rozliczenia szkody. Wyznaczone zostaną również nowe standardy w obsłudze klienta. Każdy z poszkodowanych kierowców, nie będzie narażony tak jak w chwili obecnej, na nieuczciwe zaniżanie kosztów związanych z likwidacją szkody. Jak do tej pory, poszkodowani kierowcy mogli rozliczać szkodę u ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Możliwość likwidacji u swojego ubezpieczyciela, co już niedługo będzie normą, jak do tej pory wprowadziło PZU i usługa ta szybko zyskała na uznaniu klientów.

Czytaj więcej: Likwidacji szkody z polisy oc u swojego ubezpieczyciela