foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego – aspekt podatkowy i bilansowy – wykup do majątku prywatnego lub firmowego

Sprzeda samochodu po wykupie z leasinguLeasingobiorca ma pełne prawo nabyć użytkowany dotychczas samochód po wygaśnięciu kontraktu. Oczywiście wszystko zależy od umowy, aczkolwiek zazwyczaj nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Wiele osób zastanawia się, co potem. Czy można sprzedać samochód wykupiony z leasingu?

Czytaj więcej: Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego 

Ryczałt za używanie samochodów służbowych w księgach rachunkowych

Ryczat za uywanie samochodw subowychWielu przedsiębiorców ma poważny problem z rozliczaniem ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych np. przez pracownika. Pracodawca zobowiązany jest doliczyć wartość uzyskanego przez swojego pracownika przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych do wszystkich innych przychodów pracownika w danym miesiącu. Dopiero od łącznej kwoty winien on obliczyć, pobrać oraz odprowadzić składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Czytaj więcej: Ryczałt za używanie samochodów służbowych 

Podatek od sprzedaży detalicznej –  obowiązuje od 1.09.2016 r. Dla obrotów powyżej 17 mln.

Podatek od sprzeday detalicznej6 lipca bieżącego roku uchwalona została ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, potocznie zwanym podatkiem od marketów. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego miesiąca – 1 września.

Nowa ustawa wprowadza dwie stawki od podatku od sprzedaży detalicznej:

- 0,8 proc – od przychodu między 17 mln zł, a 170 mln zł miesięcznie;

- 1,4 proc – od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

Przepisy wskazują, iż przedmiotem opodatkowania będzie wyłącznie przychód ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Ściślej rzecz ujmując osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych.

Kwota wolna od podatku w skali roku, po aktualizacji przepisów, wyniesie 204 mln zł.

Czytaj więcej: Podatek od sprzedaży detalicznej –  obowiązuje od 1.09.2016 r. Dla obrotów powyżej 17 mln.

Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

zusZgłoszenie w CEIDG nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w ZUS, jako płatnika składek. Co więcej, CEIDG w żadnym wypadku nie przekazuje zgłoszenia osoby rozpoczynająca działalność gospodarczą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz dobrowolnego chorobowego. O tą kwestie musi zadbać sam podmiot.

Mimo, że fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest zgłaszany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to należy przekazać niniejszej instytucji zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – opcjonalnie do ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to nie tylko nas, ale również wszystkich osób, które będziemy zatrudniać.

Czytaj więcej: Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

Nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów

Od 1 stycznia bieżącego roku weszły nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów. Nowelizacji uległy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacja podatkowa (kwestia regulacji zasad opodatkowania przychodów, nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych bądź pochodząca ze źródeł nieujawnionych). Nowe przepisy zawierają wiele ważnych dla podatnika kwestii, w tym definicję przychodów – niemających pokrycia w źródłach ujawnionych bądź pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawodawca zalicza do powyższych przychody z następujących źródeł:

Czytaj więcej: Nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów

PKD - jaki kod wpisać?

wyszukiwarka pkdKażdy przedsiębiorca, w czasie zakładania firmy, musi określić rodzaj wykonywanej działalności na podstawie obowiązującego w Polsce systemu kodów PKD. Podanie tych kodów jest niezbędne, niezależnie od formy prawnej biznesu, już w momencie jego zakładania. Nawet niewielka zmiana przedmiotu działalności firmy, pociąga za sobą konieczność zmiany kodów PKD.

Przedsiębiorca zgłaszający firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest wypełnić wniosek CEIDG-1. W polu 06.3 musi on określić rodzaj/rodzaje wykonywanej działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod składający się z pięciu znaków). Standardowa klasyfikacja dostępna jest na stronie Urzędu Statystycznego. Wypełniając wniosek ręcznie – na papierze, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie kodów, a następnie wpisanie ich w rubrykę. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznego sytuacja jest prostsza – system sam podpowiada nam, co wpisać. Może zdarzyć się, że w polu 06.3 zabraknie miejsca na wpisanie kolejnych kodów. Przedsiębiorca zobowiązany jest wtedy zaznaczyć specjalny kwadrat odnoszący się do kontynuacji i przejść do załącznika CEIDG-RD.

Czytaj więcej: PKD - jaki kod wpisać?

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

kalkulatorWbrew pozorom założenie własnej firmy nie jest rzeczą trudną – wręcz przeciwnie. W XXI wieku, w dobie szeroko pojętej cyfryzacji możemy to zrobić niemal bez wychodzenia z domu. Oczywiście, zanim przystąpimy do wszystkich formalności, warto mieć przynajmniej przygotowane: biznesplan oraz trochę oszczędności – nie jest to jednak koniecznością. Wszystko zależy od tego, co chcemy robić.

  1. Na początku należy zdecydować, jaką formę działalności przyjmiemy – jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o. o., spółkę akcyjną czy może spółkę osobową. Niektóre formy prowadzenia działalności wymagają nakładów finansowych. Po podjęciu tej decyzji możemy przejść do zasadniczego kroku: rejestracji firmy.
  2. Aby zarejestrować firmę, należy wypełnić formularz CEIDG-1. Wniosek można wypełnić online – bez wychodzenia z domu bądź w odpowiednim urzędzie gminy. W formularzu tym musimy wpisać dane dotyczące naszej przyszłej działalności, a także nasze dane i dane osobowe wszystkich, których planujemy zatrudniać. Wniosek CEIDG-1 składa się z następujących elementów: podanie o nadanie numeru NIP, wniosek o formę opodatkowania, wniosek o nadanie numeru REGON, informacje o numerze firmowego konta bankowego, a także zgłoszenie płatnika składek osób ubezpieczonych. Formularz ten musimy dostarczyć do odpowiedniego urzędu gminy bądź przesłać za pośrednictwem Internetu.
  3. Każdy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy. W ściśle określonych przypadkach za firmowy rachunek bankowy można uznać prywatny rachunek bankowy przedsiębiorcy, aczkolwiek fakt ten winien być udokumentowany (formularz CEIDG-RB do Urzędu Skarbowego oraz ZBA do ZUSu).

Czytaj więcej: Zakładanie firmy krok po kroku

Zasady wystawiania e-faktur

e fakturaE-faktura, a więc faktura w formie elektronicznej nie jest rzeczą nową. Mimo, że większość jej kwestii zostało ściśle wyjaśnionych dopiero w 2014 roku, występowała one w obrocie gospodarczym już wcześniej. E-faktury to niezwykle przydatne, a zarazem praktyczne narzędzie pozwalające zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze.

E-fakturą nazywamy fakturę elektroniczną charakteryzująca się tym, iż wszystkie zawarte na niej dane zapisane są w formacie cyfrowym. Uwaga! Nie każda faktura utworzona w formie elektronicznej jest e-fakturą. Przykładem może być faktura stworzona za pośrednictwem oprogramowania księgowego, wydrukowana oraz wysyłana w formie papierowej.

Przedsiębiorca, który decyduje się na zastąpienie papierowych faktur, fakturami elektronicznymi musi mieć na uwadze, że e-faktura zawiera te same elementy, jakie jej tradycyjna wersja. Mowa tu o: dacie wystawienia dokumenty, indywidualnym numerze faktury, danych podatnika oraz nabywcy, numerze identyfikującym podatnika oraz nabywcę, dacie finalizacji usługi (jeżeli jest ona inna, aniżeli data wystawienia faktury), nazwie usługi, jednostce dostarczonych usług, cenie jednostkowej usługi netto, kosztach rabatów, wartości wykonanych usług netto, stawce podatku, sumie wartości sprzedaży netto, kwocie podatku oraz kwocie należności ogółem. Mówiąc prościej, na e-fakturze znajduje się wszystko to, co na zwykłej fakturze.

Czytaj więcej: Zasada wystawiania e-faktur

Limit umów czasowych nie zadziała wstecz

umowa czasowaZgodnie z art. 14 ust 4. („do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 25 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta, jako druga umowa w rozumieniu art. 25 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.”) nowelizacji kodeksu pracy dotyczącej umów terminowych, które trwały w momencie wejścia w życie nowych przepisów, należy kierować się art. 25 k.p. ustawy nowelizującej. Okres zatrudnienia wspomniany w przepisie należy analizować zgodnie z definicją zawartą w przepisie, z uwzględnieniem okresu przypadającego od dnia wejścia w życie umowy. Umowa terminowa uważana jest za pierwszą bądź drugą umowę terminową zgodnie z nowelizacją art. 25 k.p. Przepisy te najlepiej analizować na przykładzie. Wiele osób zastanawia się, czy okres trwania umów na czas określony przed wejściem w życie ustawy, a więc przed 22 lutego 2016 r. może być wliczony do 33-miesięcznego limitu w przypadku umów terminowych zawieranych po tej dacie.

Czytaj więcej: Limit umów czasowych nie zadziała wstecz

Zakup paliwa za pomocą karty paliwowej

karta paliwowaKarta paliwowa to narzędzie stworzone z myślą o wszystkich tych, którzy pragną szybko i bezproblemowo dokonywać bezgotówkowych zakupów na stacjach benzynowych. Każda osoba posiadająca kartę, uprawniona jest nie tylko do nabycia paliwa, ale również wszystkich produktów na wybranych stacjach, bez konieczności posiadania przy sobie gotówki czy karty płatniczej. Karta paliwowa to praktyczne narzędzie, cenione przede wszystkim ze względu na duży komfort użytkowania.

Posiadaczy karty paliwowej nurtują kwestie związane przede wszystkim z odliczaniem VAT. Przepisy w tej kwestii zawarte są w ustawie o podatku od towarów i usług. Każdy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od firmowych zakupów, nabytych za pośrednictwem karty. Niestety, musi on spełnić dwa warunki:

Czytaj więcej: Zakup paliwa przy pomocy karty paliwowej

Najnowsze zmiany prawne 2016/2017 roku

 

  1. LIMITY PODATKOWE 2016 (Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić KPiR z 1 200 000 EUR do 2 000 000 EUR).

Jako, że pod koniec ubiegłego roku został podniesiony średni kurs euro, ustalony przez NBP, wzrosły też szeroko pojęte limity podatkowe. Zmiany weszły w życie 1 stycznia bieżącego roku. Podniesienie limitu przychodów jest niezwykle istotne dla tzn. małych podatników. Status małego podatnika otrzymuje ten podmiot, który osiąga odpowiednio niski obrót w ciągu roku. Zakwalifikowanie się do tej grupy, upoważnia podatnika do skorzystania z kasowej metody rozliczenia VAT. Kasowa metoda rozliczenia VAT polega na odprowadzaniu podatku VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także odliczaniu podatku VAT od zakupów po dokonaniu tzn. zapłaty faktycznej. Dodatkowo podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 000 euro rocznie, a także z kredytu podatkowe w momencie rozpoczęcia działalności.

Uwaga! Wszystkie przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się w oparciu o aktualny średni kurs euro, oficjalnie ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Od 2017 roku limity przychodów dla KPiR ulegną powiększeniu. Jest to związane z nowelizacją ustawy o rachunkowości. Dzięki temu większa grupa podatników będzie uprawniona do rozliczania się na powyższych zasadach. Zgodnie z projektem ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku, w Polsce zostanie wprowadzony wyższy limit przychodów, do którego wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, będą mogli prowadzić księgowość uproszczoną w formie KPiR – z 1 200 000 euro do poziomu 2 000 000 euro.

Czytaj więcej: Najnowsze zmiany prawne 2016/2017 roku