foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

 

Zwrot podatku vat 2017

Przyspieszony zwrot VATGdy organ stwierdzi, iż niezbędna jest weryfikacja poprawności rozliczenia, podatnik będzie miał utrudniony „dostęp” do przyspieszonego zwrotu podatku VAT.

Nowe przepisy wyraźnie wydłużają termin zwrotu o kontrolę dodatkowych podmiotów – nie tylko rozliczeń podatnika, ale również rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami bądź usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Uwaga! Przyspieszony VAT został ograniczony szeregiem dodatkowych obowiązków, w tym obowiązkiem dokonywania płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, ograniczeniem do 3 000 złotych kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także ograniczeniem do 15 000 złotych kwoty wynikającej z transakcji nieopłaconych na rachunek bankowych oraz uzyskanie statusu „podmiotu zaufanego”. Dotychczas na specjalny wniosek podatnika, urząd skarbowy był zobowiązany zwrócić różnicę podatkową w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia oraz wniosku, w momencie, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikały z:

 1. Odpowiednich faktur dokumentujących należności, które zostały w całości opłacone z uwzględnieniem warunku: płatności gotówkowe jedynie do 15 000 złotych, powyżej 15 000 złotych płatność na rachunek bankowy;
 2. Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały w całości opłacone;
 3. Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, dla którego podatnik jest równoznaczny z usługobiorcą bądź dostawy towarów, dla którego podatnik jest równoznaczny z nabywcą, jeżeli w deklaracji podatkowej została wskazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Od 2017 roku powyższe metody w zakresie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT zostały ograniczone. Na wniosek podatnika urząd skarbowy zobowiązany jest zwrócić różnicę podatkową w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia i wniosku, gdy:

 1. Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikały z:
 • Odpowiednich faktur dokumentujących należności, które zostały w całości opłacone z uwzględnieniem warunku: płatności jedynie na rachunek bankowy podatnika bądź rachunek w SKOK;
 • Pozostałych faktu dokumentujących należności, jeżeli ich łączna kwota nie przekroczyła 15 000 złotych;
 • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały w całości opłacone;
 • Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, dla którego podatnik jest równoznaczny z usługobiorcą bądź dostawy towarów, dla którego podatnik jest równoznaczny z nabywcą, jeżeli w deklaracji podatkowej została wskazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
 1. Kwota podatku naliczonego bądź różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 złotych.
 2. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie wszystkich wskazanych powyżej przelewów.
 3. Podatnik przez 2 kolejne lata poprzedzające bezpośredni okres, w którym stara się o zwrot w terminie 25 dni:
 • Był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 • Składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT;
 • Nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa większych aniżeli 20 000 złotych.

 

Zwrot podatku vat 2017