foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Odmowa rejestracji na potrzeby VAT.

Odmowa rejestracji na potrzeby VATZgodnie z art. 96 ust. 4a:

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu o takiej odmowie, jeżeli:

  1. 1.dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  2. 2.podmiot ten nie istnieje lub
  3. 3.mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
  4. 4.podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Podmiot będzie rejestrowany jako podatnik VAT czynny bądź zwolniony (na jego wniosek) przez naczelnika urzędu skarbowego dopiero po weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Jeżeli podczas rejestracji wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości prowadzące do przesłanki opisanej powyżej, podmiot nie zostanie zarejestrowany. Dotychczas powyższe regulacje dotyczyły wyłącznie podmiotów zarejestrowanych.

Sankcje za nierzetelne rozliczanie VAT

Wprowadzone w 2017 roku zmiany w zakresie VAT zakładają przywrócenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT. Przywróceniu ulega sankcja administracyjna (w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty zwrotu podatku, niewpłacenia należnego zobowiązania fiskusowi, niezłożenia deklaracji VAT).

Sankcje podatkowe, zwane administracyjnymi za nierzetelne rozliczanie VAT, będą nakładane na podatnika w następujących przypadkach:

  • zaniżenie zobowiązania podatkowego;
  • zawyżenie kwoty zwrotu podatku;
  • niewpłacenie należnego zobowiązania na skutek niezłożenia deklaracji podatkowej VAT.

We wszystkich trzech przypadkach podatnikowi grozi sankcja podatkowa w wysokości:

  • 30 procent kwoty zaniżenia/zawyżenia;
  • 20 procent w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej bądź w trakcie postępowania kontrolnego.

Uwaga! Na podatników, którzy dopuścili się oszustw podatkowych np. ci, którzy odliczają podatek od tzn. pustych faktur, czeka sankcja administracyjna w wysokości 100 procent.

Odmowa rejestracji na potrzeby VAT. Sankcje za nierzetelne rozliczanie VAT.