foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Ryczałt za używanie samochodów służbowych w księgach rachunkowych

Ryczat za uywanie samochodw subowychWielu przedsiębiorców ma poważny problem z rozliczaniem ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych np. przez pracownika. Pracodawca zobowiązany jest doliczyć wartość uzyskanego przez swojego pracownika przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych do wszystkich innych przychodów pracownika w danym miesiącu. Dopiero od łącznej kwoty winien on obliczyć, pobrać oraz odprowadzić składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Każdy pracownik, który wykorzystuje służbowy samochód nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, musi swój przychód opodatkować. Przychód ten zależny jest od pojemności silnika auta: do 1600 centymetrów sześciennych 250 złotych miesięcznie, powyżej 1600 centymetrów sześciennych – 400 złotych miesięcznie. Każdy pracownik, który wykorzystuje służbowe auto prywatnie, uzyskuje przychód w zryczałtowanej wysokości. W przypadku, gdy samochód wykorzystywany jest nie przez cały miesiąc, a przez jego część, świadczenie ustala się w wysokości 1/30 kwoty przychodu uzależnionej od pojemności silnika, jaką uzyskałby za cały miesiąc użytkowania.

Wartość przychodu, jaką uzyskał pracownik z tytułu użytkowania auta, winna być doliczona do wszystkich innych dochodów, jakie uzyskał on w danym miesiącu. Dopiero od łącznej kwoty może być obliczana, pobierana oraz odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykładowo: pracownik wykorzystuje auto służbowe o pojemności silnika powyżej 1600 centymetrów sześciennych do celów prywatnych. W lipcu tego roku korzystał on z pojazdu cały miesiąc – zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskał z tego tytułu przychód w wysokości 400 złotych. Jego wynagrodzenie za pracę w lipcu wyniosło 2 000 złotych. Suma obydwu dochodów stanowi podstawę opodatkowania – 2 400 złotych. Od tej kwoty odejmuje się składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz społeczne. A od kwoty, która nam wyjdzie dodatkowo składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero po obliczeniu zaliczki na podatek do US, wychodzi nam kwota, jaką otrzyma pracownik.

Uwaga! Uproszczenia te nie obejmują sowim zakresem dodatkowych kwestii związanych z użytkowaniem auta np. zakupu paliwa. Kupno paliwa jest zatem odrębnym świadczeniem, a jednocześnie przychodem pracownika, który należy opodatkować (jeśli paliwo kupowane jest przez pracodawcę).