foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

zusZgłoszenie w CEIDG nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem w ZUS, jako płatnika składek. Co więcej, CEIDG w żadnym wypadku nie przekazuje zgłoszenia osoby rozpoczynająca działalność gospodarczą do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz dobrowolnego chorobowego. O tą kwestie musi zadbać sam podmiot.

Mimo, że fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest zgłaszany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to należy przekazać niniejszej instytucji zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego – opcjonalnie do ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to nie tylko nas, ale również wszystkich osób, które będziemy zatrudniać.

 Procedura zgłaszania przedsiębiorcy do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wygląda następująco:

  1. Przedsiębiorca, który decyduje się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – zarówno jednoosobowo jak i w formie spółki cywilnej – zgłasza ten fakt do CEIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1).
  2. Następnie wniosek oraz kopia wpisu do ewidencji przesyłana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie sporządzane jest za przedsiębiorca zgłoszenie płatnika składek.
  3. Następnie przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Krok ten jest elementarny – nie może zostać wykonany przez żaden organ ewidencyjny. W przypadku, gdy przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu wypełnia formularz ZUS ZUA, gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu wypełnia ZUS ZZA.

Przedsiębiorca ma siedem dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności na zgłoszenie siebie do ubezpieczeń.

Przedsiębiorca sam decyduje, czy zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego czy też nie. Jeżeli zdecyduje się na to ubezpieczeni, musi on wypełnić wniosek na formularzu ZUS ZUA (rubryka obok obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego).

Od następnego roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią od 20 maja 2017 roku przedsiębiorca, a zarazem płatnik własnego ubezpieczenia będzie mógł złożyć wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych;
  2. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  3. Zgłoszenie wyrejestrowania z powyższych ubezpieczeń;
  4. Zmiany w zgłoszenia do powyższych ubezpieczeń.