foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

PKD - jaki kod wpisać?

wyszukiwarka pkdKażdy przedsiębiorca, w czasie zakładania firmy, musi określić rodzaj wykonywanej działalności na podstawie obowiązującego w Polsce systemu kodów PKD. Podanie tych kodów jest niezbędne, niezależnie od formy prawnej biznesu, już w momencie jego zakładania. Nawet niewielka zmiana przedmiotu działalności firmy, pociąga za sobą konieczność zmiany kodów PKD.

Przedsiębiorca zgłaszający firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest wypełnić wniosek CEIDG-1. W polu 06.3 musi on określić rodzaj/rodzaje wykonywanej działalności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (kod składający się z pięciu znaków). Standardowa klasyfikacja dostępna jest na stronie Urzędu Statystycznego. Wypełniając wniosek ręcznie – na papierze, niezbędne jest dokładne przeanalizowanie kodów, a następnie wpisanie ich w rubrykę. W przypadku wypełniania wniosku elektronicznego sytuacja jest prostsza – system sam podpowiada nam, co wpisać. Może zdarzyć się, że w polu 06.3 zabraknie miejsca na wpisanie kolejnych kodów. Przedsiębiorca zobowiązany jest wtedy zaznaczyć specjalny kwadrat odnoszący się do kontynuacji i przejść do załącznika CEIDG-RD.

 

Przedsiębiorca, który zakłada własny biznes po raz pierwszy, musi dopasować tak kody PKD, aby nie ograniczały one możliwości rozwoju firmy w razie późniejszego rozszerzenia zakresu jej działalności. Jeżeli przedsiębiorca będzie chciał w późniejszym czasie zmienić zakres działalności, a nie pomyślał przy jej zakładaniu o wszystkich „ewentualnościach”, będzie on musiał powiadomić odpowiednie organy. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma na to siedem dni od momentu wprowadzenia zmian (ponowne wypełnienie formularza CEIDG-1).

Na pierwszym miejsc w formularzu, przedsiębiorca wpisuje kod PKD działalności przeważającej, a więc dominującej w firmie. Pozostałe kody PKD określają tzn. działalność drugorzędną.

Przedsiębiorca może mieć problem z przypisaniem kodu PKD do prowadzonej działalności. W takim przypadku musi on wybrać kod najbardziej zbliżony bądź zdecydować się na kilka różnych kodów. W tym celu warto zapoznać się ze schematem klasyfikacji dostępnym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Aby oszczędzić sobie pracy oraz „główkowania” może także skorzystać ze specjalnego programu, automatycznie wyszukującego kody PKD na podstawie słów kluczowych (program do ściągnięcia ze strony Głównego Urzędu Statystycznego).