foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

kalkulatorWbrew pozorom założenie własnej firmy nie jest rzeczą trudną – wręcz przeciwnie. W XXI wieku, w dobie szeroko pojętej cyfryzacji możemy to zrobić niemal bez wychodzenia z domu. Oczywiście, zanim przystąpimy do wszystkich formalności, warto mieć przynajmniej przygotowane: biznesplan oraz trochę oszczędności – nie jest to jednak koniecznością. Wszystko zależy od tego, co chcemy robić.

  1. Na początku należy zdecydować, jaką formę działalności przyjmiemy – jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o. o., spółkę akcyjną czy może spółkę osobową. Niektóre formy prowadzenia działalności wymagają nakładów finansowych. Po podjęciu tej decyzji możemy przejść do zasadniczego kroku: rejestracji firmy.
  2. Aby zarejestrować firmę, należy wypełnić formularz CEIDG-1. Wniosek można wypełnić online – bez wychodzenia z domu bądź w odpowiednim urzędzie gminy. W formularzu tym musimy wpisać dane dotyczące naszej przyszłej działalności, a także nasze dane i dane osobowe wszystkich, których planujemy zatrudniać. Wniosek CEIDG-1 składa się z następujących elementów: podanie o nadanie numeru NIP, wniosek o formę opodatkowania, wniosek o nadanie numeru REGON, informacje o numerze firmowego konta bankowego, a także zgłoszenie płatnika składek osób ubezpieczonych. Formularz ten musimy dostarczyć do odpowiedniego urzędu gminy bądź przesłać za pośrednictwem Internetu.
  3. Każdy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy. W ściśle określonych przypadkach za firmowy rachunek bankowy można uznać prywatny rachunek bankowy przedsiębiorcy, aczkolwiek fakt ten winien być udokumentowany (formularz CEIDG-RB do Urzędu Skarbowego oraz ZBA do ZUSu).

Uwaga! Niektóre banki wymagają od przedsiębiorcy przed założeniem konta firmowego, wyrobienia pieczątki firmowej. Pieczątka firmowa powinna zawierać dane firmy – dane przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, dane kontaktowe, REGON i NIP (opcjonalnie).

  1. Jedną z kluczowych kwestii jest wybór formy opodatkowania. Przykładowo: samozatrudnieni mają do wyboru cztery sposoby opodatkowania biznesu: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zawiera CEIDG-1, w określonych przypadkach PIT-16.
  2. REGON, czyli numer podmiotu gospodarczego zostanie nam nadany automatycznie przez Główny Urząd Statystyczny. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1 winniśmy dostać go pocztą. W przypadku spółki jawnej, należy udać się do urzędu osobiście.
  3. Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić siebie oraz wszystkich pracowników w ciągu 7 dni od momentu złożenia CEIDG-1 do ZUSu. W tym celu należy wypełnić druk ZUA. W formularzu ZUA należy zamieścić następujące dane: REGON, numer firmowego rachunku bankowego, dane osobowe, numery NIP, serię oraz numer dokumentów tożsamości płatników składek oraz numer wpisu do ewidencji i nazwę instytucji prowadzącą rejestrację.