foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zakup paliwa za pomocą karty paliwowej

karta paliwowaKarta paliwowa to narzędzie stworzone z myślą o wszystkich tych, którzy pragną szybko i bezproblemowo dokonywać bezgotówkowych zakupów na stacjach benzynowych. Każda osoba posiadająca kartę, uprawniona jest nie tylko do nabycia paliwa, ale również wszystkich produktów na wybranych stacjach, bez konieczności posiadania przy sobie gotówki czy karty płatniczej. Karta paliwowa to praktyczne narzędzie, cenione przede wszystkim ze względu na duży komfort użytkowania.

Posiadaczy karty paliwowej nurtują kwestie związane przede wszystkim z odliczaniem VAT. Przepisy w tej kwestii zawarte są w ustawie o podatku od towarów i usług. Każdy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT od firmowych zakupów, nabytych za pośrednictwem karty. Niestety, musi on spełnić dwa warunki:

 

  1. Po pierwsze musi być podatnikiem, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług;
  2. Po drugie, zakup tych towarów i usług, a więc zakup za pomocą karty paliwowej musi być w celu wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Jakiś czas temu w życie weszły zmiany w VAT dotyczące firmowych samochodów. Nowelizacja podzieliła pojazdy na trzy grupy. Zgodnie z nimi przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony z faktur VAT od zakupów związanych z pojazdem-50% bądź w pełnej wysokości. Przepisy te dotyczyły wyłącznie wydatków eksploatacyjnych. Późniejsze zmiany regulują również odliczanie VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych, prywatnych. Zgodnie z nimi każdy może odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa wykazanego na fakturach VAT.

Każdy podatnik ma prawo odliczyć VAT od zakupu paliwa, rozliczanego w formie bezgotówkowej – przy użyciu karty bezgotówkowej. Warunkiem jest, iż zakup związany był z czynnościami opodatkowanymi.

Karty paliwowe bardzo często używane są przez firmy transportowe. W przypadku, gdy emitentem karty paliwowej jest inny podmiot, aniżeli koncern paliwowy, rozliczenie przedstawia się następująco: koncern paliwowy rozlicza się z emitentem karty paliwowej, zaś emitent paliwowy wystawia fakturę faktycznemu nabywcy karty, a więc podatnikowi.

Emitentem karty paliwowej mogą być firmy leasingowe, firmy zarządzające flotami samochodów jak i formy dystrybuujące paliwo. Rozliczenia za pomocą karty są niezwykle proste, a zarazem szybkie. Osoba posiadająca kartę może dokonać za jej pomocą płatności za towary i usługi, również za paliwo na stacjach. Dystrybutor paliwa np. stacja benzynowa, wystawiają fakturę za zakupione przy pomocy karty towary i usługi na emitenta karty paliwowej np. leasingodawcę. Końcowo leasingodawca wystawia odpowiednią fakturę (zawierającą VAT) na leasingobiorcę, czyli osobę posiadającą kartę. Leasingobiorca ma prawo odliczyć sto procent VAT od paliwa do samochodu ciężarowego, sto procent VAT od paliwa do samochodu osobowego, wykorzystywanego TYLKO do działalności gospodarczej (po spełnieniu określonych warunków) oraz pięćdziesiąt procent VAT do samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów mieszanych.

Zalety karty paliwowej:

Niewątpliwą zaletą karty podatkowej jest brak konieczności posiadania przy sobie gotówki. Większość firm umożliwia wykorzystywanie karty podczas tankowania paliw zagranicą. Dodatkowo, każda tego typu karta opatrzona jest większymi bądź mniejszymi promocjami i zniżkami – na przykład posiadając ją przy sobie płacimy niższą cenę, aniżeli ta widoczna na wyświetlaczu.

Każda karta paliwowa zabezpieczona jest kodem PIN. W razie zgubienia bądź kradzieży można ją zablokować przez Internet bądź telefonicznie – zależnie od firmy, z którą współpracujemy. Oczywiście na każdej karcie można ustalić limit dostępnych środków na dany okres czasu.