foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

PIP kontroluje umowy śmieciowe

PIPOd 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi. Dotychczas PIP musiała poinformować przedsiębiorcę o wizycie inspektorów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowo obowiązek inspekcji dotyczył wyłącznie firm zajmujących się działalnością usługową. Obecnie inspekcja pracy ma pełne prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę w przypadku każdej działalności, niezależnie od branży, wielkości firmy czy też stażu na rynku. Nowe przepisy mają zniwelować szarą strefę w Polsce, a także wpłynąć w sposób pozytywny na warunki i higienę pracy.

Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy podkreśla, ze dotychczasowe działania inspektorów były nieskuteczne. Wielu przedsiębiorców obawia się, że niezapowiedziane kontrole mogą znacząco wpłynąć na prowadzenie biznesu i wykonywanie obowiązków przez pracowników. Mikro i małe przedsiębiorstwa korzystają głównie z księgowości zewnętrznej, co oznacza że niezbędne będzie angażowanie podmiotów trzecich. Analogicznie średnie i duże firmy posiadają niezliczoną ilość dokumentów, których analiza będzie bardzo czasochłonna.

 

Państwowa Inspekcja Pracy wypowiedziała również wojnę tzn. „śmieciówkom”. Inspektorzy PIP zapowiedzieli, że zwielokrotnią się kontrole mające na celu wykazać nieprawidłowości w zawieraniu umów – zlecenie oraz umów o dzieło. Praktycznie z miesiąca na miesiąc w przypadku coraz większej liczby przedsiębiorców udowadnia się istnienie stosunku pracy, przy jednoczesnej nieprawidłowości umów cywilnych. Elastyczne formy zatrudnienia są coraz częściej nadużywane. Szacuje się, że w 2014 roku kilkanaście procent ze wszystkich skontrolowanych umów cywilnoprawnych były zawarte niezgodnie z prawem.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają trwać przez cały rok. Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną w przypadku, gdy istnieją przesłanki, że powinna być zawarta umowa o pracę będzie skutkować karą grzywną. W zależności od wielu aspektów wynosić będzie ona od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych.

PIP walczy z umowami „śmieciowymi” przeszło od trzech lat. Oprócz kontroli samych umów – zlecenie inspektorzy będą zobowiązani sprawdzać również legalność zatrudnienia cudzoziemców. Można powiedzieć, że działania Państwowej Inspekcji pracy będą przede wszystkim prewencyjne. Pewny jest fakt, iż początkowo kontrole odbędą się w zakładach, które od pięciu lat nie były sprawdzane.