foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Umowa zlecenie czy umowa o pracę?

pracaJako, że przepisy ciągle ulegają zmianom i modyfikacjom, wiele osób zastanawia się, co w 2016 roku jest bardzie opłacalne: umowa zlecenie czy też umowa o pracę. Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany przede wszystkim w kwestii umów na czas określony. Obecnie pracodawca może zawrzeć ze swoim pracownikiem nie więcej niż trzy „śmieciówki” i to nie na dłużej aniżeli trzydzieści trzy miesiące. Dotychczas ustawodawca nie ograniczał podmiotów czasowo, a wyłącznie jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów. Pod uwagę brana była również przerwa między poszczególnymi umowami – licznik

zerował się jeśli pomiędzy jedną, a drugą śmieciówką był przynajmniej miesiąc przerwy. Na dzień dzisiejszy pracownicy stracili wspomniany już licznik. Powyższe nie dotyczy jednostek na zastępstwo, prac sezonowych i dorywczych, prac w placówkach zagranicznych, a także pracy na czas kadencji. Co w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z nami czwartą umowę bądź ich łączna długość przekroczy trzydzieści trzy miesiące? Każda kolejna umowa będzie traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony.

Ustawodawca wprowadził również zmiany w okresach wypowiedzenia w umowach na czas określony. Wypowiedzenie umowy jest od dziś zależne od jej długości – w przypadku umowy na pól roku obowiązuje okres dwutygodniowego wypowiedzenia, a umowy dłuższej aniżeli pół roku, miesiąc wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca podpisał z nami umowę na co najmniej trzy lata możemy spodziewać się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podsumowując: nowelizacja Kodeksu pracy przyniosła takie zmiany jak ograniczenie czasu trwania i liczby tzn. „śmieciówek”, wypowiedzenie umów na czas określony takie samo jak na czas nieokreślony, a także ograniczenie umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony.